‘Οροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του «www.sandals.com.gr» διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, καθόσον η χρήση και η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα «www.sandals.com.gr» συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση σας με αυτούς.

Όροι

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Η ιστοσελίδα αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες  για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω της ιστοσελίδας του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες, οι οποίες ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Προσωπικά Δεδομένα

Οποιοσδήποτε χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα «www.sandals.com.gr» χωρίς να δώσει καμία προσωπική πληροφορία. Είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, τηλέφωνο κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας ή για να παράσχουμε τις υπηρεσίες μας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα «www.sandalsofgreece.com» τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές μαζί σας, την επικοινωνία, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους ή να χορηγηθούν σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές). Το ηλεκτρονικό κατάστημα «www.sandals.com.gr» λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος στην υπηρεσία του «www.sandals.com.gr» τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης, άλλως διαγράφονται μέσα σε χρονικό διάστημα 60 ημερών.

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε συνεργαζόμενες με την ELEN SANDALS επιχειρήσεις, με σκοπό την εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης και διόρθωσης των δεδομένων του (αρ. 12,13, 14 και 15 του Κανονισμού 2016/679) ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του (αρ. 21 Κανονισμού 2016/679) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών του δεδομένων καθώς και το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των στοιχείων του (αρ. 16 και 18 του Κανονισμού 2016/679).

Ασφάλεια

Το ηλεκτρονικό κατάστημα «www.sandals.com.gr» έχει βασική προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πλέον σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Πωλούμενα Είδη – Παρεχώμενες Πληροφορίες

Η ιστοσελίδα δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αφορούν τα διαθέσιμα προς πώληση προϊόντων στην ηλεκτρονική διεύθυνση «www.sandals.com.gr». Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας «κλικ» στο εικονίδιο του προϊόντος, υπό την επιφύλαξη τυχόν τυπογραφικών λαθών που έχουν εκφύγει της προσοχής μας ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας για τεχνικούς ή άλλους λόγους. Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τα λάθη , θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγορά σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που οι τιμές ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό είναι πέρα των λογικών και συνηθισμένων.

Το «www.sandals.com.gr» εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή μη των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει σαφές ότι οι χρόνοι παράδοσης της παραγγελίας σας, εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στις αποθήκες μας. Στην περίπτωση που το προϊόν δεν είναι διαθέσιμο θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωσή σας περί της μη διαθεσιμότητας του.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, που αναρτάται από την ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση  ή και το ηλεκτρονικό της κατάστημα καθώς και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού.

Τιμολογιακή Πολιτική

Το ηλεκτρονικό κατάστημα «www.sandals.com.gr» χρησιμοποιεί και εμφανίζει διαφορετικές τιμές προϊόντων ανάλογα με τη διεύθυνση του χρήστη/πελάτη/καταναλωτή (user ip). Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο (2) διαφορετικές τιμές ανά προϊόν, ανάλογα με το αν ο κάτοικος/χρήστης/πελάτης/καταναλωτής είναι εντός της Ελληνικής επικράτειας (GREEK ITEM PRICE) ή είναι κάτοικος/χρήστης/πελάτης/καταναλωτής του εξωτερικού (INTERNATIONAL ITEM PRICE). Η άνωθεν τιμή GREEK or INTERNATIONAL εμφανιζεται σε όλο το προϊοντικό κατάλογο του sandal.com.gr και επίσης εφαρμόζεται κατά την διαιδικασίου του TAMEIOY/CHECKOUT και τη πληρωμής της παραγγελίας σύμφωνα -πάντα- με την χώρα και τη διεύθυνση του πελάτη/καταναλωτή.

Αγορά Προϊόντων – Παραγγελία

Στις σελίδες του «www.sandals.com.gr» θα βρείτε πληροφορίες για τη διαδικασία και τα βήματα έως την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση αντιμετώπισης προβλημάτων με την παραγγελία σας, συνιστούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ώστε να λάβετε χρήσιμες συμβουλές για την καταχώριση της παραγγελίας σας.

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα), των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003) καθώς και την ΚΥΑ Ζ1-891/13-06-2013, που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2011/83/ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Σας συνιστούμε πριν προβείτε σε αγορές από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα να επισκεφτείτε την ενότητα όροι χρήσης, όπου θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τον τρόπο αγοράς προϊόντων.

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα σας στείλουμε e-mail (επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας σας, ενώ θα ακολουθήσει και επόμενο e-mail , με το οποίο θα σας ενημερώνουμε για την αποστολή της παραγγελίας σας.

Αλλαγές – Επιστροφές – Αντικατάσταση

Έχετε δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους για τους παρακάτω λόγους:

Α) Λάθος αποστολή προϊόντων

Σε περιπτώσεις που έχετε καταχωρήσει μια ηλεκτρονική παραγγελία και κατά την παραλαβή διαπιστώνετε ότι λείπει κάποιο (ή κάποια) προϊόν από τη συνολική παραγγελία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να διευθετήσουμε όλες τις λεπτομέρειες που απαιτούνται και να σας αποστείλουμε τα προϊόντα που δεν παραλάβατε χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση

Β) Μη παραλαβή προϊόντων

Σε περίπτωση μη παραλαβής των παραγγελθέντων εμπορευμάτων (και εφόσον έχει παρέλθει αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό διάστημα από την καταχώρηση της παραγγελίας), παρακαλούμε επικοινωνήστε με εκπρόσωπο του ELEN SANDALS. Για την καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας, θα σας συνιστούσαμε να αναφέρετε τον ειδικό κωδικό παραγγελίας που έχει αποσταλεί στη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά την παραγγελία σας.

Γ) Υπαναχώρηση

Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε από το ηλεκτρονικό κατάστημα «www.sandals.com.gr», ασκώντας το δικαίωμα της υπαναχώρησης και μόνο στην περίπτωση που το προϊόν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε, στην αρχική του συσκευασία και με πλήρες περιεχόμενο.

Έχετε το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος αζημίως και χωρίς να έχετε υποχρέωση να μας ανακοινώσετε το λόγο επιστροφής του προϊόντος, εντός προθεσμίας 3 ημερών από την ημερομηνία που το παραλάβατε, αφού επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά.

Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων με την εταιρεία ταχυμεταφορών. Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν  τα προϊόντα προς επιστροφή είναι: Νικοπόλεως και Βόλβης 20 Σταυρούπολη Τ.Κ 54430 Θεσσαλονίκη.

Δ) Αλλαγή προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα αλλαγής του προϊόντος αζημίως στη περίπτωση που επιθυμείτε διαφορετικό νούμερο του ιδίου -και μόνο του ιδίου- προϊόντος (σύμφωνα με τον κωδικό SKU), εντός προθεσμίας 3 ημερών από την ημερομηνία που το παραλάβατε, αφού επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά.

Αιτήματα για αλλαγές διαφορετικών προϊόντων πχ: Αγορά του κωδικού EL20SAN10034-2 και αλλαγή με τον κωδικό EL20SAN10034-1 ΔΕΝ γίνονται δεκτές επουδενί.

Στην περίπτωση που το αίτημα αλλαγής πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε γίνεται αποδεκτό και επιβαρύνεστε το πλήρες κόστος επιστροφής και επαναποστολής των προϊόντων το οποίο είναι 7€ με την εταιρεία ταχυμεταφορών. Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν  τα προϊόντα προς επιστροφή είναι: Νικοπόλεως και Βόλβης 20 Σταυρούπολη Τ.Κ 54430 Θεσσαλονίκη.

Ακύρωση Παραγγελίας

Για οποιαδήποτε ακύρωση παραγγελίας πριν την αποστολή και παράδοση σε courier θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας αναφέροντας τον Αριθμό Παραγγελίας σας.

Cookies

Το «www.sandals.com.gr» μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για να διευκολύνει και να λειτουργήσει υπηρεσίες μέσω της ιστοσελίδας, για να κάνει την περιήγηση πιο φιλική προς το χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον προσωπικό υπολογιστή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως αυτή να λειτουργούν χωρίς διακοπή και τεχνικές δυσκολίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές χρηστών, να εντοπίζουν συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση στον ιστότοπο. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης.  Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και για να επεξεργαστούμε τις παραγγελίες σας.